TG Wuivend Riet

CONCEPT

Een driejarige workshop voor Acteurs, Regisseurs en Schrijvers.
Ieder lesjaar bestaat uit 4 residentiële weekends (in februari, mei, september en
november, telkens van vrijdagnamiddag 18u00 tot zondagnamiddag 18u00).
Ieder lesweekend telt 15 effectieve lesuren. Over een periode van drie lesjaren
betekent dat 15 X 4 (weekend) X 3 (jaar), of 180 effectieve lesuren (theorie en
praktijk/oefeningen).

A.R.S. is geen cursus maar een workshop in de letterlijke betekenis van het woord.
Naast de noodzakelijke theorie ligt de klemtoon (ieder weekend) op “doen”, op
toonmomenten voorbereiden en op voorstellingen maken.

Ieder weekend eindigt met een opdracht (schrijven/regisseren/acteren). De 10
opdrachten worden het volgende weekend opgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd.
Na drie jaar resulteert deze opleiding in een festivaldag/theatermarathon waar 10
eindwerken (creaties van ieder maximum 20’) worden gepresenteerd en gejureerd.

Doel van de workshop: Een doorgeefluik zijn voor het vrijetijdstheater. Een
laboratorium voor een meer professionele aanpak en voor hedendaags tendensen,
stromingen en productiemethoden.

Gedetailleerd lesprogramma op aanvraag.

(De theaterworkshop A.R.S. kan geboekt worden vanaf januari 2018.