TG Wuivend Riet

Een filmscenario uitwerken van idee tot script. Scenaristen krijgen instrumenten en
een methodiek aangereikt bij het opstarten, schrijven, en bijsturen van een script in
de diverse fases van het schrijfproces (idee, treatment, beat sheet, scenische
synopsis, scenario, shooting script).

Doel van de workshop is 5 (kort)filmscripts afleveren die klaar zijn voor opname.
Voor alle duidelijkheid …De workshop biedt geen toverformule voor het schrijven van
een scenario. Die bestaat namelijk niet. Wat nodig is, is de drang, de goesting en de
pretentie om een goed verhaal goed te vertellen. De rest is veel en hard werken.

Schrijven & herschrijven:
een thema (en motieven) ontwikkelen, een visie/premisse uitwerken, een basisverhaal
schrijven, stijl en toon bepalen, een structuur opzetten, karakters ontwikkelen en laten
evolueren, het verhaal plotten, visueel schrijven in de diverse stadia, spanning en
spankracht ontwikkelen, …

Analyseren en feedbacken:
een script(versie) lezen, systematisch analyseren en evalueren, doelgericht en
gefaseerd feedbacken, constructief bijsturen, schrijfplanning en deadlines,
communicatieve vaardigheden, efficiënte scriptbespreking, artistieke versus
productionele doelgerichtheid, …

Modules:
Schrijf- en coachingproces zijn opgebouwd rond 10 modules met ieder één centraal
item: idee versus thema versus premisse — genre versus toon versus stijl — verhaal
versus plot versus p.o.v. — klassieke vertelstructuur versus stramien versus pace —
alternatief structureren — dramaserie — dialoog versus visualiseren/beeldtaal —
personage versus karakter versus evolutie — sequentieel schrijven: spanning versus
spankracht – …

Concreet:
10 lesdagen (zaterdagen) gespreid over een kalenderjaar.

Gedetailleerd lesprogramma op aanvraag.

(De scenarioworkshop kan geboekt worden vanaf januari 2018.)